Naujienos

Bendradarbiavimas su Lenkijos akademinių institucijų tinklu PIONIER

Šiuo metu Vakarų Europos šalių akademinių institucijų tinkle GEANT baigti įdiegti esminiai nauji tinklo infrastruktūros pokyčiai, užtikrinantys ypatingai dideles informacijos perdavimo spartas nuo 100 Gbps ir daugiau. Tam reikalingi tarpvalstybiniai akademinių tinklų susitarimai ir tiesioginiai optinių kanalų sujungimai, kurie įgyvendinami specialiuose tiesioginio optinio ryšio mazguose, įrengtuose pasienio zonose.

Šis struktūrinių fondų remiamas projektas, LITNET darbų programa ir bendradarbiavimas su Lenkijos akademinių institucijų tinklu PIONIER sudarė labai palankias sąlygas įgyvendinti tiesioginio optinio ryšio mazgą Ogrodniki gyvenvietėje ir tokiu būdu gauti optinio kanalo segmentą nuo LITNET magistralinio žiedo Kaune iki PIONIER centro Poznanėje. Tarpvalstybinis LITNET sujungimas CBF (Cross Border Fiber) pirmą kartą buvo ‘apšviestas‘ 2013 m. rugsėjo mėn. 6 d. t.y. optinis signalas iš Kauno pasiekė Poznanę ir grįžo atgal. Šio aukštos spartos optinio kanalo su naujausiomis duomenų perdavimo technologijomis paleidimas įeis į LITNET istoriją kaip reikšmingas Lietuvos akademinių institucijų plėtros žingsnis, atveriantis galimybes taikyti naujausias tinklų technologijas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose. Artimiausiu metu bus sprendžiami techniniai bei organizaciniai klausimai siejami su ryšio linijos įtraukimu į GEANT infrastruktūrą, atsisakant brangių nuomojamų telekomunikacijos kanalų.

Nuotraukoje: KTU technikas Justas Umbrasas prie tarptautinio susijungimo mazgo Lenkijoje.

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
406425

Prisijungimas