1.1.1. Sukurti skaitmeninės tapatybės federacijos infrastruktūrą Lietuvos akademinių institucijų mokslininkams ir tyrėjams.

  1. Įgyvendinta LITNET elektroninių tapatybių federacija. Tam buvo sukurta autentifikacijos ir autorizacijos infrastruktūra, leidžianti bendrinti esamas LITNET institucijų elektroninių tapatybių struktūras ir pateikti LITNET tinklo naudotojams platų spektrą bendrų elektroninių paslaugų.
    Paruoštas federacijos dokumentacijos paketas, kuriame aprašyti paruošti federacijos komponentai.icons-pdf-on
  2. Buvo paruošti du federacijos paslaugas teikiantys serveriai, kuriuose įdiegta federaciją aptarnaujanti programinė įranga ir įgyvendintas standartus atitinkantys įrangos priežiūros procesai. Paruošimo aktai:
  3. Paruošta federacines paslaugas aptarnaujanti autentifikavimo nukreipimo paslauga discovery.litnet.lt.
  4. Paruošta LITNET federacijos svetainė https://fedi.litnet.lt , kurios paskirtis padėti naujoms institucijoms adaptuoti savo skaitmeninių tapatybių sistemas.
  5. Paruoštos federacinės paslaugos
  6. Suformuluotas LITNET federacijos valdymo modelis, kuris pateiktas svarstyti LITNET ekspertams dėl tolesnio integravimo į LITNET valdymo veiklą.
  7. Glaudesnei integracijai į GEANT/TERENA teikiamos eduroam federacijos infrastruktūrą buvo sudaryta informacinė sistema LITNET tinkle esantiems eduroam mazgams aprašyti ir sukurta programinė įranga bei svetainė https://sites.eduroam.lt,  skirta pateikti prie eduroam pajungtoms institucijoms teikti informaciją apie turimas lokalias eduroam zonas LITNET tinkle.
  8. Buvo surengti mokymo kursai LITNET institucijų techniniam personalui su tikslu supažindinti su techninėmis federacinių paslaugų ruošimo detalėmis.

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
413970

Prisijungimas