1.1.4. Įdiegti priemones ir paslaugas tinklo saugumo ir duomenų perdavimo efektyvumo tyrimams.

 

Veiklos rezultatai pagal sutartyje numatytus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius

1. Įdiegta vieninga, bendra su kitų Europos šalių akademinių institucijų vardinių sertifikatų paslauga, kuria gali naudotis tiek tyrėjai tiek kiti akademinės bendruomenės nariai

2. Įgyvendinta tinklo duomenų  srautų parametrų registravimo ir analizės sistemą NFSEN

  • serveris

 

3. LITNET tinkle įdiegta tinklo pažeidžiamumus imituojanti virusų gaudyklė (honeypot)

    • Virusų gaudyklės aprašymas
    • Technologinis sprendimas: honeypot.litnet.lt:8000(prieiga galima tik iš LITNET tinklų)

4. LITNET tinkle įdiegtos programinės ir techninės priemonės, reikalingos gauti informacijai apie einamuoju momentu kenksmingą veiklą vykdančius tinklo mazgus (projekto darbus vyko projekto partneris (VU)

 Eiga: https://giga.litnet.lt/WIKI/index.php/Kategorija:Apsauga

 

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
413978

Prisijungimas